Moje projekty

Cli2gui
Biblioteka, która podczas dynamicznego łączenia z programem generuje okno terminala, gdy program nie jest podpięty do teminala
Projekt na sourceforge
Partnership
Preprocesor list poleceń do wykonania. Narzędzie generuje gotowy do uruchomienia plik wynikowy, a także wyświetla polecenia do wykonania i dotyknięte pliki wraz z poziomem zagrożenia
Projekt na sourceforge
Libgreattao
Biblioteka do dynamicznego generowania interfejsu użytkownika. Program deklaruje klasę dla każdego okna, następnie określa możliwości okna, opis, nazwę i ikonę każdej możliwościo
Projekt na sourceforge
Poko Rocket
Gra napisana w JavaScript dla przeglądarek. Wykorzystuje HTML5, Canvas, JQuery
Projekt na sourceforge
Tao-file-manager
Prosty manager plików, korzystający z libgreattao Pobierz projekt
„Kolarz”
Program do konkadenacji zdjęć Pobierz projekt
Nie dykcja
Jedyny obecnie rozwijany przeze mnie projekt nie programistyczny. Chodzi o stworzenie języka do porozumiewania się, który byłby taki sam w wymowie, jak i piśmie, a także nie pozwalał na wieloznaczne konstrukcje przez stosowanie drzewa zdania. W przyszłości język ten mógłby być wykorzystywany do komunikacji człowiek-maszyna. Ponieważ i tak obecnie w szkołach uczy się programowania, html-a czy SQL-a, to język do zlecania zadań maszynie i wyszukiwania w internecie mógłby być wprowadzony w ramach lekcji.

Czekam na chętnych do pomocy

specyfikacja